COVID-19 (Conoravirus)

VIGTIGT

Vi bestræber os på, at de der har fået konsultationstid ikke sidder for længe i venteværelset.

Såfremt der er mere end 5 personer i venteværelset når du ankommer, bedes du sætte dig ned i din bil eller gå en lille tur, så ringer vi efter dig når det er din tur.

 

COVID-19 skal mistænkes hos personer, der opfylder følgende kriterier:

 

  1. Ophold inden for de sidste 14 dage før symptomdebut i områder2, hvor der formodes at være udbredt transmission af SARS-CoV-2

(per 25. februar Kina, Singapore, Hong Kong, Japan, Sydkorea, Iran, Italien (Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto)).

 

  1. ELLER: Har inden for de seneste 14 dage før symptomdebut haft tæt kontakt med en person, som er mistænkt for, eller har fået påvist,COVID-19

 

  1. OG: Har symptomer på akut indsættende luftvejsinfektion med feber (38 grader), og enten hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer og kliniske fund, der kan give mistanke om COVID-19

 

  1. Personer fra samme husstand, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd)til person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19

 

  1. Personer, som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19, fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.

 

  1. Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale, person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19

 

  1. Personer, som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19

 

  1. Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og ikke har benyttet værnemidler på de foreskevne måder

 

  1. Passagerer i fly siddende 2 sæder til alle sider inkl. modsatte side af gang fra person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19, samt personale, der har håndteret den pågældende sektion

 

Ved yderligere se: https://politi.dk/corona